کاربندازیم

قارچ کش سیستمیک از گروه بنزیمیدازول می باشد و روی تعداد زیادی از پاتوژنهای قارچی خطرناک اثر بخشی زیادی دارد. این قارچ کش سیستمیک برای پیشگیری و درمان از طریق ریشه و نسوج سبز، جذب شده و منتقل می شود. این قارچ کش دارای نمکهای فسفات هیدروکلراید هیپو فسفیت است. قارچ کش کاربندازیم علیه سیاهک آشکار گندم و جو مصرف دارد.

فن پیروکسی میت

فن پیروکسی میت سميران ۵ % SC ،کنه کشی غیر سیستمیک، تماسی و گوارشی از گروه فنوکسی پیرازول ها است، که طیف وسیعی از کنه ها را در سنین مختلف پورگی، لارو و کنه بالغ در بسیاری از درختان میوه و مرکبات کنترل می کند. فن پیروکسی میت خاصیت نفوذی بالائی دارد

پروپارژيت

این آفتکش در بازار بانام تجاری اومایتوجود دارد. این ترکیب از گروه سموم گوگرد دار و خانواده  سولیفیت استر ها بوده که دارای خاصیت تماسی قوی ودوام طولانی مدت میباشد. این کنه کش  با طیف کنه کشی بسیار وسیع روی درختان میوه، گیاهان زراعی، جالیزی وزینتی استفاده می شود پروپارژیت روی کنه های مقاوم به سموم فسفره نیز موثر است  وعموما بایستی یکبار در طول فصل زراعی توصیه میگردد.

آزوسیکلوتین

آزوسیکلوتین کنه کشی غیر سیستمیک، از گروه ارگانوتین است که با خاصیت تماسی و اثر طولانی، طیف وسیعی از کنه های گیاهی را در درختان میوه سردسیری، مرکبات، انگور و سبزیجات کنترل می کند. بهترین زمان مصرف بلافاصله پس از ظهور کنه های بالغ روی درختان بر اساس پیش آگاهی و با نظر کارشناسان گیاهپزشک است.

آبامکتین

کنه کش و حشره کش آبامکتین1/8% پلیکم تولید فراورده های شیمیایی در ایده آل اطلس

اکسی دیمتون متیل

اکسی دیمتون متیل ۲۵% مایع امولسیون شونده Oxydemeton Methyl 25% EC حشره کش و کنه کش سیستمیک با اثر تماسی و یک حشره کشی از گروه ارگانوفسفاتها است و دارای اثری فوری و تاثیری طولانی و با دوام می باشد.

استامي پرايد

اين آفتکش با نام تجاري موسپيلان Mospilan 20% SP وجود دارد. اين حشره کش جز حشره کش هاي شبه نيکوتينيneonicotinoid  بوده که داراي اثر تماسي يا گوارشي و با خاصيت بسيار قوي سيستميک و نفوذ موضعي زياد مي باشد.

ایمیداکلوپراید

حشره کش ایمیداکلوپراید ۳۵% سوسپانسیون Imidacloprid 35% SC حشره کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی