کود مایع زربار

کود مایع زربار کود مایع زربار عالی ترین مکمل غذایی برای کلیه ی نباتات با اثر بخشی فوق العاده بر روی میزان و کیفیت محصولات کشاورزی است .

توفوردی + ام سی پی آ

۲,۴-D + MCPA  توفوردی + ام سی پی آ ۶۷٫۵% مایع قابل حل در آب ۲,۴-D + MCPA 67.5% SL علفکش سیستمیک، انتخابی و هورمونی Systemic, Selective & Hormone – type Herbicide

متالاکسیل

متالاکسیل ۵% گرانول Metalaxyl 5% G قارچکش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج Systemic Fungicide With Protective & Curative Action

هگزافلومرون

هگزافلومورون ۱۰% مایع امولسیون شونده  Hexaflumuron 10% EC حشره کش سیستمیک با اثر گوارشی Systemic Insecticide With Stomach Action

فن پروکسي ميت

فن پروکسي ميت ( سوسپانسیون ۵ درصد ) فن پیروکسی میت ۵% سوسپانسیون Fenpyroximate 5% SC  کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و نفوذی بالا Non-systemic Acaricide With Contact Action

روغن ولک 92

خاصیت حشره کشی ولک ۹۲ با ایجاد قشر روغنی نازک غیر قابل نفوذ روی بدن حشرات و نیز تخم آنها از طریق بستن منافظ تنفسی باعث خفه شدن تخم، لارو و حشره نابالغ حشرات و کنه ها می شود و به همین طریق باعث از بین رفتن حشرات بالغ نرم تن می گردد بنابراین جهت نتیجه مطلوب ، سمپاشی باید بطور کامل باعث پوشاندن سطح بدن حشرات گردد.بعنوان یک قارچ کش نیز ولک ۹۲ از همین طریق عوامل بیماریزای قارچی را که در گیاه میزبان وجود دارند از بین می برد یعنی جلوگیری از تنفس از طریق بستن منافذ تنفسی . لذا محلول تهیه شده از ولک ۹۲ باید به قدر کافی سطوح بالا و زیرین برگها را بطور کامل پوشش داده و لی نباید در حدی باشد که از برگها و شاخه چکه و شره کند.