اکسی دیمتون متیل

اکسی دیمتون متیل ۲۵% مایع امولسیون شونده Oxydemeton Methyl 25% EC حشره کش و کنه کش سیستمیک با اثر تماسی و یک حشره کشی از گروه ارگانوفسفاتها است و دارای اثری فوری و تاثیری طولانی و با دوام می باشد.

استامي پرايد

اين آفتکش با نام تجاري موسپيلان Mospilan 20% SP وجود دارد. اين حشره کش جز حشره کش هاي شبه نيکوتينيneonicotinoid  بوده که داراي اثر تماسي يا گوارشي و با خاصيت بسيار قوي سيستميک و نفوذ موضعي زياد مي باشد.

ایمیداکلوپراید

حشره کش ایمیداکلوپراید ۳۵% سوسپانسیون Imidacloprid 35% SC حشره کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

دیازینون

آفتکش دیازینون در بازار با نامهای تجاری بازودین   Basudin EC,WP,O,D,G,TC,SC ودیا کاپDiacap 30% SC وجود دارد. دیازینون از گروه حشره کشهای فسفره آلی وزیرگروه اسید فسفروتیوئیک بوده که تا حدی خاصیت سیستمتیک ونفوذی دارد.

دیمتوات

دیمتوات حشره کشی از گروه ارگانوفسفات ها می باشد. دیمتوات ۴۰% مایع امولسیون شونده Dimethoate 40% EC  حشره کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

دلتا مترین

آفتکش دلتا مترین در بازار با نام تجاری دسیس   Deeis 2.5% EC وجود دارد. دلتا مترین از گروه حشره کش های پایریتروئیدی بوده ودارای اثر تماسی وگوارشی میباشد. این ترکیب بصورت امولسیون۲٫۵ % EC طیف وسیعی از حشرات مکنده وجونده را از راسته های گوناگون کنترول می کند.

پرمترین

آفتکش پرمترین در بازار با نام تجاری آمبوش   Ambush 10% Ec & 25% EC وکوپکس Compex 25%WP & 5% WP وجوددارد. پرمترین حشره کشی از گروه پیریتروئیدهای مصنوعی با اثر تماسی وگوارشی میباشد. این به صورت امولسیونEC 25% طیف وسیعی از حشرات وبندپایان را کنترل میکند. چون این ترکیب به سرعت در دستگاه گوارش هیدرولیز میشود، بنابراین سمیت گوارشی ضعیفی دارد. پرمترین برای ماهی، زنبور عسل وسایر حشرات مفید ایجاد حساسیت میکند.

فن پروپاترین

آفتکش فن پروپاترین در بازار با نام تجاری دانیتولDanitol 10% EC وجود دارد. فن پروپاترین حشره کش کنه کش پیریتروئیدی با خاصیت غیر سیستمیک واثر تماسی وگوارشی میباشد که به صورت امولسیون۱۰ % EC برای کنترول حشرات وکنه های آفت گیاهی استفاده میشود.

توضیحات

تاریخ استفاده از مواد شیمیائی معدنی به منظور کنترل حشرات احتمالاً به یونان و روم باستان بر می گردد. Homer به ارزش آفت کش و سوزاندن گوگرد اشاره کرده و قبل از آن از کاربرد آرسنیک بعنوان آفت کش و به استفاده از جوش شیرین و روغن زیتون بریا محافظت از بذر اشاره کرده است مدت کوتاهی پس از آن نیکوتین بصورت عصاره تنباکو مورد استفاده قرار گرفت و همچنین تنباکو، گوگرد و آهک به طور همزمان برای مبارزه با حشرات و قارچها استفاده شده است.