کود مایع زربار

کود مایع زربار کود مایع زربار عالی ترین مکمل غذایی برای کلیه ی نباتات با اثر بخشی فوق العاده بر روی میزان و کیفیت محصولات کشاورزی است .

توضیحات

کود مایع عالی ترین مکمل غذایی برای کلیه ی نباتات با اثر بخشی فوق العاده بر روی میزان و کیفیت محصولات کشاورزی است .