آزوسیکلوتین

آزوسیکلوتین کنه کشی غیر سیستمیک، از گروه ارگانوتین است که با خاصیت تماسی و اثر طولانی، طیف وسیعی از کنه های گیاهی را در درختان میوه سردسیری، مرکبات، انگور و سبزیجات کنترل می کند. بهترین زمان مصرف بلافاصله پس از ظهور کنه های بالغ روی درختان بر اساس پیش آگاهی و با نظر کارشناسان گیاهپزشک است.

توضیحات

آزوسیکلوتین ۲۵% پودر با قابلیت تر شوندگی

Azocyclotin 25% WP

کنه کش غیرسیستمیک با اثر تماسی

Non-systemic Acaricide With Contact Action

آزوسیکلوتین کنه کشی غیر سیستمیک، از گروه ارگانوتین است که با خاصیت تماسی و اثر طولانی، طیف وسیعی از کنه های گیاهی را در درختان میوه سردسیری، مرکبات، انگور و سبزیجات کنترل می کند. بهترین زمان مصرف بلافاصله پس از ظهور کنه های بالغ روی درختان بر اساس پیش آگاهی و با نظر کارشناسان گیاهپزشک است. آزوسیکلوتین در تمامی مراحل زندگی کنه از پورگی تا بلوغ کامل موثر است. اختلاط با آفت کش ها و کودهای مایع به علت اثرات ناخواسته توصیه نمی گردد. فاصله بین آخرین سمپاشی تا برداشت محصول نباید از ۱۵ روز کمتر باشد .

  • کنه کشی از گروه اورگانوتین می باشد و دارای اثر دوام طولانی می باشد.
  • بر تمامی مراحل زیست کنه ( پورگی تا بلوغ) موثر است.
  • دوره کارنس درختان میوه ۱۵ روز و برای صیفی جات ۷ روز می باشد.
  • از مخلوط کردن آن با محصولاتی که خاصیت قلیایی دارند خوداری نمائید.
محصول آفت مقدار مصرف
درختان میوه سردسیری کنه قرمز اروپائی ۱ لیتر در هزار لیتر آّب
مرکبات کنه نقره ای (زنگار)
سویا کنه تار عنکبوتی ۰/۵ لیتر در هزار لیتر آب
درختان میوه کنه دونقطه ای
کنه قرمز

آزوسیکلوتین با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.آزوسیکلوتین به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود.