فن پیروکسی میت

فن پیروکسی میت سميران ۵ % SC ،کنه کشی غیر سیستمیک، تماسی و گوارشی از گروه فنوکسی پیرازول ها است، که طیف وسیعی از کنه ها را در سنین مختلف پورگی، لارو و کنه بالغ در بسیاری از درختان میوه و مرکبات کنترل می کند. فن پیروکسی میت خاصیت نفوذی بالائی دارد

پروپارژيت

این آفتکش در بازار بانام تجاری اومایتوجود دارد. این ترکیب از گروه سموم گوگرد دار و خانواده  سولیفیت استر ها بوده که دارای خاصیت تماسی قوی ودوام طولانی مدت میباشد. این کنه کش  با طیف کنه کشی بسیار وسیع روی درختان میوه، گیاهان زراعی، جالیزی وزینتی استفاده می شود پروپارژیت روی کنه های مقاوم به سموم فسفره نیز موثر است  وعموما بایستی یکبار در طول فصل زراعی توصیه میگردد.

آزوسیکلوتین

آزوسیکلوتین کنه کشی غیر سیستمیک، از گروه ارگانوتین است که با خاصیت تماسی و اثر طولانی، طیف وسیعی از کنه های گیاهی را در درختان میوه سردسیری، مرکبات، انگور و سبزیجات کنترل می کند. بهترین زمان مصرف بلافاصله پس از ظهور کنه های بالغ روی درختان بر اساس پیش آگاهی و با نظر کارشناسان گیاهپزشک است.

آبامکتین

کنه کش و حشره کش آبامکتین1/8% پلیکم تولید فراورده های شیمیایی در ایده آل اطلس

فن پروکسي ميت

فن پروکسي ميت ( سوسپانسیون ۵ درصد ) فن پیروکسی میت ۵% سوسپانسیون Fenpyroximate 5% SC  کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و نفوذی بالا Non-systemic Acaricide With Contact Action

توضیحات

نماتدها به گروهی از جانوران پرسلولی و کرمی یا نخی شکل گفته می‌شود که دارای ساختمان غیر بندبند هستند و در یک یا دو انتها ممکن است باریکتر شده باشند. نماتدها از بی‌مهرگان هستند و در یک انتهای بدن سر و در انتهای دیگر دُم قرار دارد. نماتدها رشته ای یا کرمی شکل بوده ولی ماده برخی از آنها ممکن است متورم و باد کرده باشد. مانند نماتد ماده Meloidogyne  (گلابی شکل) و یا Heterodera  (لیمویی شکل) می‌باشد.