توضیحات

کاپتان ۵۰% پودر با قابلیت تر شوندگی

Captan 50% WP

قارچ کش محافظتی و معالج 

Protective and Curative Fungicide

كاپتان قارچكش حفاظتی از گروه فتالیمیدها بوده كه بصورت پودر قابل اختلاط با آب برای كنترل طیف وسیعی از قارچها استفاده می‌شود. كاپتان در شرایط معمولی تبخیر نمی شود و در آب غیر محلول است. به حالت پودر در حرارت كمتر از ۶۰ درجه سانتیگراد به مدت طولانی پایدار می‌ماند ولی محلول آن در محیطهای قلیایی زود تجزیه می‌شود. با توجه به اینكه این تركیب در محیطهای قلیایی و حرارت بالا زود تجزیه می‌شود لذا نباید آنرا با آهك و تركیبات آهك دار(مثل ترکیب بردو) مخلوط كرد و در موقع مصرف نیز نباید از آبهای آهكی استفاده نمود.

  نام محصول نوع آفت مقدار مصرف
سیب لکه سیاه ۳ در هزار
هلو پیچیدگی برگ هلو (لب شتری) ۳٫۵ – ۳ در هزار
درختان میوه بیماری غربالی ۳ در هزار
انگور سفیدک دروغی ۳ در هزار
نخود بوته میری ۲ در هزار
درختان جنگلی مرگ گیاهچه جهت ضدعفونی خاک ۷٫۵ تا ۱۰ گرم در هر متر مربع و به هم زدن خاک تا عمق ۱۰ سانتی متری

کاپتان با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.