توضیحات

اکسی کلرورمس قارچ کش و باکتری کش حفاظتی از گروه ترکیبات مسی بوده که به صورت پودر قابل اختلاط با آب جهت کنترل طیف وسیعی از پاتوژنها استفاده می شود. این ترکیب در آب و حلال های آلی به مقدار کم حل می شود ولی در اسیدهای قوی معدنی با تولید نمک حل می‌شود. در محیط های خنثی بسیار پایدار است. این قارچکش جهت کنترل طیف وسیعی از بیماریهای درختان میوه سرد سیری، هسته دار، سبزی و صیفی، مرکبات، نخیلات و گردو به کار برده می شود.

مکانیسم اثر:

کوپراکسی کلراید قارچکش و باکتری کش حفاظتی بوده و به علت میل ترکیبی بالایی که با گروه کربوکسیل و آمین دارد با پروتئینها واکنش داده و به عنوان یک عامل بازدارنده آنزیم عمل می کند، این ترکیب جذب اسپورهای در حال جوانه زنی شده و تا زمانیکه غلظت آن به حد کشندگی اسپور رسید موجب نابودی آن میگردد، ولی عمده اثر ان در ممانعت از جوانه زنی اسپور و رشد قارچ است. اکسی کلررور مس سبب اختلال عمومی در متابولیسم سلولی و رسوب پروتئین ها می شود.

موارد مصرف:

گوجه فرنگی و سیب زمینی، سبزیجات و جالیز، مرکبات، نخیلات و درختان میوه سردسیری

دستور مصرف:

نام محصول موارد مصرف میزان مصرف
گوجه فرنگی و سیب زمینی سفیدک دروغی ۳ در هزار
سبزیجات و جالیز سفیدک داخلی ۱ تا ۲ لیتر در هکتار
مرکبات گموز دوغاب ۱ درصد
نخیلات پوسیدگی گل آذین خرما محلول ۲ در هزار
درختان میوه سردسیری مومیایی و پیچیدگی برگ هلو ۳ در هزار