هالوکسي فوپ آر متيل

هالوکسی فوپ آر متیل استر ۸/۱۰ % مایع امولسیون شونده Haloxyfop – R Methyl Ester 10.8% EC علفکش انتخابی و سیستمیک Systemic & Selective Herbicide

توضیحات

هالوکسی فوپ آر متیل استر ۸/۱۰ % مایع امولسیون شونده

Haloxyfop – R Methyl Ester 10.8% EC

علفکش انتخابی و سیستمیک

Systemic & Selective Herbicide

علف کش انتخابی از گروه اریلوکسی فنوکسی پروپیونات، که برای کنترل پس از رویش علفهای هرز باریک یکساله و چند ساله در مزارع چغندرقند و پیاز استفاده می شود.

  • علفکشی از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونات است.
  • جذب از طریق برگ و ریشه با قابلیت انتقال محدود در گیاه
  • این علفکش در زمان رشد سریع گیاهان و شرایط بدون تنش بیشترین تاثیر را خواهد داشت.
  • این علفکش در مقایسه با باریک برگ کشهای متداول در مزارع کلزا طیف بیشتری از علف­های هرز باریک برگ را کنتر می­کند و ازاین جهت دوز مصرف پایین آن­ها نسبت به سایر باریک برگ کش ­ها ارجحیت دارد.
نام محصول نام علف هرز مقدار مصرف زمان مصرف
چغندر قند علف­های هرز باریک برگ ۱ – ۰٫۷۵ لیتر در هکتار در مرحله ۵ – ۲ برگی علفهای هرز
پیاز علف­های هرز باریک برگ ۰٫۷۵ – ۰٫۶ لیتر در هکتار (بسته به نوع علف هرز و شدت آلودگی) در مرحله ۵ – ۲ برگی علفهای هرز
کلزا علف­های هرز باریک برگ ۰٫۷ – ۰٫۵ لیتر در هکتار در مرحله ۵ – ۲ برگی علفهای هرز

هالوکسی فوپ آر متیل استر با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود. هالوکسی فوپ آر متیل استر به غیر از کشت های ذکر شده و علف­های هرز نامبرده توصیه نمی شود.