توفوردی + ام سی پی آ

۲,۴-D + MCPA  توفوردی + ام سی پی آ ۶۷٫۵% مایع قابل حل در آب ۲,۴-D + MCPA 67.5% SL علفکش سیستمیک، انتخابی و هورمونی Systemic, Selective & Hormone – type Herbicide

توضیحات

۲,۴-D + MCPA  توفوردی + ام سی پی آ ۶۷٫۵% مایع قابل حل در آب

۲,۴-D + MCPA 67.5% SL

علفکش سیستمیک، انتخابی و هورمونی

Systemic, Selective & Hormone – type Herbicide

  • علفکشی از گروه فنوکسی استیک اسید + آریلوکسی آلکانوئیک اسید است.
  • سمپاشی علف­های هرز در ابتدای رشد تا مرحله جوانی گیاه بهترین نتیجه را در پی خواهد داشت، اگرچه موثرترین مرحله سمپاشی واریته­های دائمی بسته به نوع گونه، متفاوت می­باشد.
  • این علفکش نباید در زمان بارندگی ویا احتمال بارندگی مصرف شود.
  • کاربرد آن روی مزارع شبدر و سایر بقولات که تازه کشت شده­اند، توصیه نمی­شود.
  • کاربرد آن روی محصولات در شرایط تنش­زا مانند هوای سرد و خشک و یا هنگامی که احتمال یخ زدگی وجود دارد، توصیه نمی­شود.
  • کاربرد آن بلافاصله قبل یا بعد از کاشت هر محصول توصیه نمی­شود.
  • سمپاشی غلات در بهار و زمان نمایان شدن غلاف برگ صورت می­گیرد. غلات را می­توان از مرحله ۵ برگی تا قبل از ظهور اولین جوانه نیز سمپاشی کرد.
  • آخرین نوبت سمپاشی غلات قبل از ظهور اولین جوانه می­باشد.
  • بادبردگی این علفکش در مزارع مجاور موجب بروز خسارت در گونه­های زراعی پهن برگ (به خصوص مزارع چغندرقند، پنبه، کلم، سبزی و صیفی­جات مثل کرفس، باغ­های گلابی، مو و غیره) می­شود.
  • تو فوردی و ام سی پی آدر غلظتهای پایین فعال هستند .غلظتهای بالای این علف کش به محصولات توصیه شده  آسیب وارد می کند.
محصول علف­ هرز میزان مصرف
گندم و جو علفهای هرز پهن برگ ۱ تا ۲ لیتر در هکتار

(از زمان پنجه زدن تا تشکیل ساقه گندم)

توفوردی+ام سی پی آ با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.توفوردی+ام سی پی آ به غیر از کشت های ذکر شده توصیه نمی شود.