مالاتیون

سم حشره کش و کنه کشی مالاتیون (پلیکم) تولید فرآورده های شیمیایی ایران در ایده آل اطلس است واز گروه ارگانوفسفره  ها با خاصیت غیر سیستمیک و اثر تماسی،گوارشی وتدخینی

توضیحات

این آفتکش در بازار بانام مالاتیون وجود دارد.این حشره کش از گروه سموم فسفره آلی با خاصیت تماسی، گوارشی، تدخینی،وغیرسیستمیک است که دارای طیف حشره کشی بسیار وسیع میباشد همچنین این سم بصورت فرمولاسیون های مختلف تولید می گردد. مالاتیون علیه آفات غلات، درختان میوه سردسیری، زنجره میوه خوار وشپشک خرما، آفات یونجه، مگس چغندر قند،آفات سیزیجات،صیفی جات، وجالیز،شپشک وشته های مرکبات، پسیل زیتون، ملخ آسیایی نیشکر،شته رزوکاج،آفات انباری غلات وحبوبات مورد استفاده میگیرد.

مکانیسم اثر

مالاتیون حشره کش و کنه کشی است از گروه ارگانوفسفره  ها با خاصیت غیر سیستمیک و اثر تماسی،گوارشی وتدخینی

که توانایی آن در مهار آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی جانوران است. چون آنزیم کولین استراز لازم برای تجزیه استیلن کولین در فضای بین سیناپسی وحذف این تحریک مستمر بواسطه مالاتیون بلوکه شده است  برای اینکه این ترکیب تاثیر خود را از طریق مهار این آنزیم اعمال نماید می باسیت از طریق متا بولیسم اکسیداتیو فعال شود تا قادر به مهار آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی جانوران گردد.

موارد مصرف

مالاتیون جهت کنترل طیف وسیعی از حشرات سخت بالپوشان، ملخها،حشرات مکنده (شته ها، شپشک ها تریپس، مگسها

زنجره هاو …..) لاروپروانه ها روی محصولات مختلفی از جمله درختان میوه سردسیری دانه دار وهسته دار(سیب وگلابی ،هلو،گیلاس،آلبالوو….) انگور و در محصولاتی نظیر صیفی جات وجالیز وگیاهان صنعتی مانند چغندر قند،ذرت،پنبه،یونجه و گیاهان زینتی مصرف میگردد

سازگاری واختلاط

مالاتیون با اغلب حشره کش ها قابل اختلاط بوده، ولی با ترکیبات قلیایی وترکیبات پایدار از نظر باقیمانده ناسازگار است. همچنین در صورت مصرف صحیح روی موارد ذکر شده خطر گیاه سوزی روی محصول ندارد ولی صیفی جات گلخانه ای،گیاهان زینتی، بعضی از واریته های سیب،گلابی، انگور ولوبیا تا حدی یه این سم حساسیت دارند.