فوزالون

فوزالون حشره كش و كنه كش غير سيستميك با اثر تماسي و گوارشي است. فوزالون ۳۵% EC ایده آل اطلس را می‌توان عليه آفات چغندر قند و سويا – كرم سيب و به و آلو – پسيل و زنبور و سرخرطومي گلابي و سيب  كرم خوشه خوار مو – زنجرك به و مو – پسيل و پروانه چوبخوار پسته – برگ خوار آفتابگردان – سرخرطومي يونجه  آفات ذرت –  سوسك كلرادو سيب زميني استفاده کرد. 

توضیحات

فوزالون حشره كش و كنه كش غير سيستميك با اثر تماسي و گوارشي است. فوزالون ۳۵% EC پلیکم را می‌توان عليه آفات چغندر قند و سويا – كرم سيب و به و آلو – پسيل و زنبور و سرخرطومي گلابي و سيب  كرم خوشه خوار مو – زنجرك به و مو – پسيل و پروانه چوبخوار پسته – برگ خوار آفتابگردان – سرخرطومي يونجه  آفات ذرت –  سوسك كلرادو سيب زميني استفاده کرد. 

نام عمومی: فوزالون® Phosalone

کلاس: حشره کش Insecticide

گروه شیمیایی: فسفره آلی Organophosphate

ساختار شیمیایی:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Phosalone.png

فرمولاسیون ثبت شده: ۳۵ % امولسیون شونده ۳۵% EC

نام تجاری: زولون ۳۵% Zolone امولسیون شونده فراورده‌های شیمیایی ایران (پلیکم)

 https://img.leafcdn.tv/640/clsd/getty/7357972197504f1d809cf44d1d02f8da
چغندر قند

نحوه مصرف: محلول پاشي به ميزان ۲ تا ۳ ليتر در هكتار با ۵/۱ در هزار ( براي پسيل پسته ۵/۲ در هزار ) از محلول تجارتي زولون ۳۵% EC پلیکم

کلاس خطر (WHO): نسبتا خطرناک II

LD50 خوراکی برای موش صحرایی:۲۰۸ میلی گرم/کیلوگرم

IRAC: Ib

فوزالون آیده آل اطلس با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می‌بایست بکار برده شود.

فوزالون ایده آل اطلس به غیر از کشت‎های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی‌شود.