سایپرمترین

سایپرمترین ۴۰% مایع امولسیون شونده  Cypermethrin 40% EC حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

توضیحات

سایپرمترین ۴۰% مایع امولسیون شونده 

Cypermethrin 40% EC

حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

Non-systemic Insecticide With Contact & Stomach Action

سايپرمترين يك حشره كش غیرسیستمیک،تماسي و گوارشي است با اثر ابقائي روي گياه از گروه پايرتروييدها. دارای اثر سریع، پایدار و بسیار موثر روی شب پره ها و حشرات جونده در سیب و پنبه . این سم بصورت تماسی موثر بوده و اثر آن به میزان پوشش سم پاشی بستگی دارد. بنابر این با افزایش تراکم گیاه، حجم محلول مصرفی نیز افزایش می یابد. سایپرمترین با نحوه اثر تماسی و گوارشی، از دوام طولانی روی گیاهان سمپاشی شده برخوردار می باشد و می تواند اندام های هوایی گیاهان را برای چندین هفته از حمله آفات (تا زمان سپری شدن مراحل حساس رشدی گیاه) مصون نگه دارد.  ماده موثر سایپرمترین با نفوذ به بافت های گیاهی، حشراتی مانند مینوز را که درون بافت های گیاه به سر می برند، کنترل می کند. فواصل سمپاشی برای سفید بالک های گلخانه کوتاه و برای محصولات زراعی هر ۱۰ تا ۱۴ روز تکرار سم پاشی نیاز است.

  • سایپرمترین از گروه پایروتروئید های مصنوعی می باشد.
  • به دلیل اثر ابقائی روی گیاهان سم پاشی شده، به راحتی می تواند اندامهای هوایی را برای چندین هفته از حمله آفت ( تا زمانیکه گیاه مراحل حساس خود را سپری نماید ) مصون نگه دارد.
  • دارای اثر سریع، پایدار و بسیار موثری روی مراحل لاروی و بالغ شب پره ها است.
  • سم پاشی روی کک، سفیده کلم، شته کلم، سرخرطومی نخود و لوبیا با مشاهده اولین خسارت صورت می گیرد و تکرار سم پاشی در صورت نیاز ضروری می باشد.