دلتا مترین

آفتکش دلتا مترین در بازار با نام تجاری دسیس   Deeis 2.5% EC وجود دارد. دلتا مترین از گروه حشره کش های پایریتروئیدی بوده ودارای اثر تماسی وگوارشی میباشد. این ترکیب بصورت امولسیون۲٫۵ % EC طیف وسیعی از حشرات مکنده وجونده را از راسته های گوناگون کنترول می کند.

توضیحات

آفتکش دلتا مترین در بازار با نام تجاری دسیس   Deeis 2.5% EC وجود دارد. دلتا مترین از گروه حشره کش های پایریتروئیدی بوده ودارای اثر تماسی وگوارشی میباشد. این ترکیب بصورت امولسیون۲٫۵ % EC طیف وسیعی از حشرات مکنده وجونده را از راسته های گوناگون کنترول می کند. اینها بر اساس پا یریترین طبیعی ساخته شده است. این ترکیب ۱۵ تا ۱۰ روز روی سطوح سمپاشی شده دوام دارد. دلتامترین در خاک در اثر فعالیت میکروار گانیسمها ظرف مدت ۱ تا۲ هفته تجزیه شده و به طور کلی نیمه عمرDT 50 آن در خاک های زراعی کمتراز۲۳ روز است. ساخت این آفتکش در جای خود انقلابی در تولید وعرضه حشره کشهای شیمیایی به شمار می رود. این ترکیب در برابر نور خورشید پایداری زیادی دارد(تحت تابش مستقیم اشعه ماورای بنفشUV.چون خاصیت تبخیری کم ودوام آن روی محصول زیاد است. قدرت حشره کشی این ترکیب صد برابر از ترکیبات فسفره وپنج تاده برابر از سایر پیریتروئیدها بیشتر است. سمیت گوارشی این ترکیب برای جانوران خونگرم و انسان زیاد میباشد. سطح پوست جانوران خونگرم پوشیده از لایه کراتین میباشد در نتیجه این سم بر خلاف سموم فسفره غیر قابل نفوذ به پوست بدن انسان است. بنابراین نمی تواند وارد جریان خون شود پس سمیت پایینی دارد.

مکانیسم اثر
اين ترکیب اثر ضربه ایKnock down   سریع دارد. این تا ثیر مستقیما به اثر کشندگی سم مربوط نیست زیرا میزان سم لازم برای ایجاد مرگ ومیر معمولا بسیار بیشتر از مقداری است که برای فلج کردن آنها مورد نیاز میباشد. اثر این ترکیب مثل پایریترنهاست بطوریکه باعث افتادن سریع حشره میشود و چنانچه غلظت مناسبی انتخاب شود کارایی آن در حشرات بسیار چشمگیر خواهد بود. اثر دلتا مترین ناشی از مهار کنندگی اعصاب بوده وبا درجه حرارت رابطه مستقیم دارد.
(گیامبوش) دلتا مترین میزان حساسیت ناحیه پس سیناپسی را به تحریکات عصبی کا هش میدهد. میزان رها سازی گاما آمینو بوتریک اسیدGABA را در ناحیه پیش سیناپسی افزایش میدهد وباعث ممانعت از انتقال پیامهای عصبی میشود. دلتا مترین چربی دوست بوده وبه راحتی جذب لایه کوتیکول حشرات وسطح برگ میشود ودر نتیجه در مقابل اثر شسته شدن باران مقاوم است . خاصیت حشره کشی دلتا مترین به مقدار دز توصیه شده ودر مورد توصیه شده در هر آفت و پوشش کامل لایه سم روی سطح برگ بستگی دارد.

موارد مصرف
دلتا مترین با طیف اثر وسیع به منظور کنترل سمهای زیان آور ملخها لارو . بالپولکداران. سرخرطومیها شته ها کنه ها ملخ ها ککهای آفت گیاهی . تریپسها. عسلکها. مگسهای سفید گلخانه پسیلها بر روی گندم. پنبه سبزیجات. یونجه وشبدر .سویا. چغندر قند. درختان میوه سردسیری ومرکبات مورد استفاده قرار میگیرد. چون دوام آن در محیط کم است مصرف ان روی سبزیجات قابل توجه می باشد.

سازگاری واختلاط
از نظر سازگاری و قابلیت اختلاط با قار چکشها و حشره کشها تا کنون عدم سازگاری آن به اثبات نرسیده است همچنین دلتا مترین فاقد خاصیت خورندگی میباشد.