اتیون

اتیون 47% Ethion تولید فرآورده های شیمیایی در ایران یا اتیون 47%اتیون ایده آل اطلس

توضیحات

نام عمومی: اتیون  Ethion

کلاس: حشره کش Insecticide

گروه شیمیایی: فسفره آلی Organophosphate

ساختار شیمیایی:

Image result for Ethion

فرمولاسیون ثبت شده: ۴۷% امولسیون شونده ۴۷% EC

نام تجاری: اتیون ۴۷% امولسیون شونده یکی از فراورده‌های شیمیایی در ایران (پلی کم)

کاربرد و توصیه:

نام محصول اسم آفت عکس آفت میزان مصرف

درختان ميوه سردسيري و مركبات

شپشك‌ها و سپردارها

نسبت ۱/۵ تا ۲ در هزار

نحوه مصرف: محلول پاشي به نسبت ۱/۵ تا ۲ در هزار بهمراه روغن براي سمپاشي درختان در حال استراحت در زمستان براي از بين بردن تخم حشرات و كنه‌ها و شپشك‌ها مصرف مي‌گردد. خاصيت گياه سوزي،‌ بجز در بعضي از انواع سيب ندارد.

کلاس خطر (WHO): خیلی خطرناک Ib

LD50 خوراکی برای موش صحرایی:۲۰۸ میلی گرم/کیلوگرم

IRAC: Ib

اتیون ایده آل اطلس با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می‌بایست بکار برده شود.

اتیون ایده آل اطلس به غیر از کشت‎های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی‌شود.