ادبلو

ادبلو یا مایع اگزوز دیزل (Diesel Exhaust Fluid DEEF) که در ایران و اروپا به نام ادبلو Adblue معروف است و براساس استاندارد ISO 22241 می‌باشد یک محلول اوره می‌باشد که از ۳۲٫۵٪ اوره خالص (AUS 32) و ۶۷٫۵٪ آب دیونایز تشکیل گردیده است.

توضیحات

ادبلو یا مایع اگزوز دیزل (Diesel Exhaust Fluid DEEF) که در ایران و اروپا به نام ادبلو Adblue معروف است و براساس استاندارد ISO 22241 می‌باشد یک محلول اوره می‌باشد که از ۳۲٫۵٪ اوره خالص (AUS 32) و ۶۷٫۵٪ آب دیونایز تشکیل گردیده است. ادبلو یک مکمل مخصوص خودروهای دیزلی است که در ظرف یا باک مخصوص خودش ریخته می شود. جالب است بدانید برخلاف مکمل های سوختی که با بنزین داخل باک مخلوط می شوند، ادبلو به هیچ عنوان با گازوییل ترکیب نمی شود چرا که نقش حیاتی که ایفا می کند در اگزوز خودرو و قبل از سیستم کاتالیست می باشد. البته عملکرد کاتالیست خودروهای دیزلی نیز با بنزینی فرق دارد.