سم گرانسارسم گراناستار پلیکم

تري بنورون متيل (گرانستار)

علف کش انتخابی تماسی برای مزارع گندم

مزرعه شما پاک ترین نقطه روی زمین

روغن ولکروغن ولک

روغن امولاسیون شونده دفع آفات نباتی

ولک
روغن امولسیون شونده ولک

روغن ولک برای درختان پسته

کود مایع زربار ویژه مرکبات

کود مایع ویژه مرکبات

سم پاشی

Volck Oil

کی از راههای کنترل وکاهش خسارت آفاتی مانند شپشکها، شته ها، کنه ها، و تخمهای بعضی آفات و کنترل بعضی از بیماریهای درختان میوه  استفاده از روغن ولک می باشد.

کود کشاورزی

Zarbar Fertilizers

کود مایع زربار ویژه محصولاتی از قبیل : صیفی جات، محصول جالیزی، شالیزارهای برنج ، مرکبات و کود کامل تقویتی برای گلها و گیاهان آپارتمانی و باغچه ای می باشد.

سموم کشاوزی

Agricultural and household pesticides

انواع سموم شیمیایی مورد استفاده در مبارزه با‌ آفات  مانند سموم علف کش، حشره کش، کنه کش، قارچ کش، نماتد کش، نرم تن کش و … است.

Featured Products

About Us

شرکت تولید فرآورده هاي شیمیایی ایران (پلیکم سابق) در سال ۱۳۴۶ با نام سمکار به عنوان اولین شرکت ساخت سموم کشاورزي در کشور تاسیس شده و با تغییر نام به پلیکم به فعالیت خود در زمینه تولید نهاده هاي کشاورزي ادامه داده و به یکی از بزگترین شرکت هاي تولید کننده در زمینه ساخت انواع سموم و کودهاي کشاورزي در فرمولاسیون هاي مختلف تبدیل گردد.

 
© All rights Reserved for Iran Chemicals Productions Company(PolyChem). 1967-2017