سم قارچ کش

انواع قارچ کش های مورد استفاده در کشاورزی

طبقه‌بندی قارچ‌کشها
- قارچ‌کشهای آلی
ترکیبات آلی قلع ، فنل‌ها …
۲۴ اسفند ۱۳۹۵/توسط polychem
سوسک گندم

سوسک سیاه گندم

این حشره در سراسر اروپا ،قفقاز، کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی انتشار د…
۲۴ اسفند ۱۳۹۵/توسط polychem
سم آفت کش

شناختن آفات درختان میوه و روشهای جلوگیری از آفت زدگی

روشهای جلوگیری از افت زدگی در فصل تابستان:
تعریف آفت : به ط…
۲۴ اسفند ۱۳۹۵/توسط polychem
سم علف کش

طبقه بندی وشناسایی علف های هرز

1- پهن برگ:

پیچک صحرایی (سارماشیق)

علفها هرز چند ساله بوده وتوسط بذر …
۲۴ اسفند ۱۳۹۵/توسط polychem
سم گلایفوزیت

مقاومت به گلایفوزیت

افزایش نگرانی نسبت به بروز مقاومت به گلایفوزیت
بررسی اخیر شر…
۲۴ اسفند ۱۳۹۵/توسط polychem
سم حشره کش

مبارزه با حلزونها و رابهای زیان آور

نرمتنان شاخه‌ای از جانوران هستند که شامل 5 رده آمفی‌نورا ، شک…
۲۴ اسفند ۱۳۹۵/توسط polychem
سم علف کش

راهکارهای مدیریت مقاومت به علف کش ها

كميته اقدام مقاومت به علف كش (HRAC)لیستی از راهکارهاي زير را براي پي…
۲۴ اسفند ۱۳۹۵/توسط polychem
پلیکم مزرعه گندم

سن گندم

چكيده‌
سن‌ گندم‌، مهمترين‌ آفت‌ گندم‌ و جو در ايران‌ و كشورهاي‌…
۱ آذر ۱۳۹۴/توسط polychem