متری بوزین ( امولسیون ۷۰ درصد )

متری بوزین ۷۰% پودر با قابلیت تر شوندگی

Metribuzin 70% WP

علفکش سیستمیک و انتخابی

Systemic & Selective Herbicide

متری بوزین علف کشی است که با طیف وسیع و تاثیر بسیار خوب علیه علفهای هرز استفاده می شود. ماده موثر علفکش از طریق خاک جذب ریشه شده و از رشد و نمو علف جلوگیری می کند.

 • علفکشی از گروه تریازینون است.
 • جذب از طریق ریشه ودر مواردی توسط برگ­ها و قابل انتقال در آوندهای چوبی
 • در مورد سیب­ زمینی، بهترین زمان سمپاشی مرحله ۲ تا ۴ برگی علف­های هرز و ارتفاع ۱۰ تا ۱۲ سانتی­متری سیب­ زمینی است. این علفکش تنها در مراحل کوتیلدونی روی گراسها موثر می­باشد.
 • بهترین نتیجه روی علفهای هرز زمانی حاصل می­شود که گیاه در مرحله یک برگی است.
 • در شریط هوای خشک و در صورت بالا بودن ماد آلی خاک، تاثیر این علفکش کاهش می­یابد.
 • از مصرف این علفکش در خاک­های سبک باید خودداری نمود.
 • کاربرد رو یخاکهای سنگین و سخت ،خطر خسارت به محصول را در پی خواهد داشت ،به خصوص وقتی پس از سم پاشی باران شدید ببارد.
 • حداکثر دفعات سمپاشی ۳ مرتبه برای هر محصول، منوط به حداکثر مقدار مجاز برای فرمولاسیونهای گرانول می­باشد.
 • غلات، چچم و لوبیای زمستانه را می­توان در همان زمینی که ملیات سمپاشی در آن انجام شده است، کشت نمود. در این حالت عملیات کاشت باید حداقل ۱۶ هفته پس از سمپاشی صورت گرفته و عمق شخم حداقل ۱۵ سانتی متر باشد.
 • گونه­های زاعی خانواده­های شب بو، کدوئیان، کاهو، پیاز، چغندرقند، آفتابگردان، توت­فرنگی، سیب­ زمینی شیرین و توتون نسبت به این علفکش حساس می­باشند.
 • در شرایط هوای خشک و در صورت بالا بودن ماده آلی خاک تثیر این علفکش کاهش می یابد.
نام محصول مقدار مصرف زمان سمپاشی
سویا ۶۰۰ گرم متری بوزین + ۳ لیتر اتال فلورالین در هکتار مخلوط با خاک قبل از رویش یعنی موقع کشت بذر و حتما قبل از جوانه زدن بذور
۶۰۰ گرم متری بوزین + ۲ لیتر اتال فلورالین در هکتار مخلوط با خاک
سیب زمینی ۱ – ۰٫۷۵ کیلوگرم در هکتار قبل از جوانه زدن تا ۲ تا ۴ برگی شدن علفهای هرز

متری بوزین با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.متری بوزین به غیر از کشت های نامبرده توصیه نمی شود.