تریفلورالین ( امولسيون ۴۸ درصد)

تریفلورالین ۴۸% مایع امولسیون شونده

Trifluralin 48% EC

علفکش انتخابی و پیش رویشی

Pre – emergence Selective Herbicide

 • علفکشی از گروه دی نیتروآنیلین است.
 • جذب این علفکش از طریق هیپوکوتیل وبدون انتقال در گیاه است وباعث اختلال در تقسیم سلولی و بازدارنده رشد ریشه است.(ریشه کلفت و کوتاه و فاقد تارهای کشنده میشود)
 • حداکثر دفعات سم­پاشی این علفکش ۱ بار در سال در هر محصول می­باشد.
 • کاربرد ترفلان در بیشتر گیاهان به صورت پیش کاشت یا پیش رویش و آمیخته با خاک است.کاربرد پیش کاشت ترفلان در برخی گیاهان مثل چغندرقند، سیب زمینی، گوجه فرنگی، طالبی، خیار و هندوانه موجب بروز خسارت به محصول خواهد شد در این گیاهان باید ترفلان در مراحل بعد از رویش گیاه و یا بعد از نشا استفاده شود.
 • کاربرد آن در مزارع پنبه، آفتابگردان و سویا قبل از کاشت ودر اختلاط با خاک ( در عمق ۸ تا ۱۰ سانتی­متری ) ودر مزارع چغندرقند مخلوط با ۴ تا ۵ لیتر کلریدازون و بعد از انجام عملیات تنک چغندرقند صورت می­گیرد.
 • این علفکش روی علفهای هرز در حال جوانه زنی نیز به کار می­رود، از این رو باید پس از مصرف به مدت ۳۰ دقیقه بعد از سمپاشی تا عمق ۵ سانتی­متری با خاک مخلوط شود.
 • این علفکش را باید ۲ هفته قبل از کاشت به کار برده و آنرا با خاک مخلوط نمود.
 • بهترین نتیجه سمپاشی روی سطح بستر مناسب با دانه­ بندی محکم در شرایط عدم وجود سرما، باقیمانده محصولات قبلی و علف­های هرز پایدار حاصل می­شود.
 • مصرف آن روی خاک­های شنی، باتلاقی ویا خاک­هایی که بیشتر از ۱۰ درصد ماده معدنی دارند، به هیچ وجه توصیه نمی­شود.
 • کاربرد ترفلان در زراعت چغندرقند با محدودیت همراه است. در صورت کاربرد زودهنگام این علفکش، به چغندرقند نیز آسیب وارد می­شود.
 • بقایای این علفکش در شرایط آب و هوایی سرد یا خشک برای برخی از گونه­های زراعی که بعدا کاشته می­شوند خطر آفرین است.
 • به دلیل داشتن فشار بخار بالا سریعا تصعید شده و تجزیه نوری بالایی نیز دارند و باید سریعا با خاک مخلوط شوند.
محصول علف هرز میزان مصرف زمان سمپاشی
پنبه علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ ۲ تا۳ لیتر در هکتار قبل از کاشت، مخلوط با خاک تا عمق ۸ تا ۱۰ سانتیمتری خاک
چغندرقند علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ ۲ تا ۲/۵ لیتر در هکتار مخلوط با ۴ تا ۵ لیتر کلریدازون، بعد از تنک کردن
آفتابگردان، سویا علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ ۱/۵ تا ۲/۵ لیتر در هکتار قبل از کاشت، مخلوط با خاک

تریفلورالین با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.تریفلورالین متیل به غیر از کشت های ذکر شده توصیه نمی شود.