روغن ولک مخصوص مرکبات

روغن امولسیون شونده چیست؟!

روغن ها نقش مهمی در کنترل بعضی آفات مانند شپشک ها،  سپردار ها،  شته ها و کنه ها دارند. بویژه جهت درختان میوه، درختان غیر مثمر و درخچه های زینتی. همچنین جندین فرمولاسیون جدید روغن ها، امروزه  برای کنترل آفات گلخانه ای، سبزیجات و بیماریهای گیاهی همچون سفیدک مورد استفاده قرار گیرند.روغن های مورد استفاده در کشاورزی با اسامی مختلفی نام گذاری می شوند ولی شاید بهترین نام برای آنها روغن های باغبانی (اhorticultural oils) می باشد.

ولک ۹۲

روغن امولسیون شونده با برند ولک ۹۲  از آفت کش های پر مصرف در زمینه کشاورزی بوده که این شرکت اولین و تا سالها تنهاترین تولید کننده محصول فوق بوده و بین کشاوزران از محبوبیت خاصی برخوردا است .

از مزایای روغن های ولک ۹۲ کم خطر بودن آن برای انسان و حشرات مفید می باشد بویژه حشراتی که دشمنان طبیعی آفات گیاهی محسوب می گردند، این نکته بیانگر آن است که روغن ها نقش مهمی در کنترل بیولوژیکی و مدیریت تلفیقی آفات دارند سمیت آن در کمترین حد ممکن بوده و بسرعت در اثر تبخیر از بین می روند و باقیمانده کمی از خود به جا می گذارند.

خاصیت حشره کشی ولک ۹۲ با ایجاد قشر روغنی نازک غیر قابل نفوذروی بدن حشرات و نیز تخم آنها  از طریق بستن منافظ تنفسی باعث  خفه شدن تخم، لارو و حشره نابالغ حشرات و کنه ها می شود و به همین طریق باعث از بین رفتن حشرات بالغ نرم تن می گردد بنابراین جهت نتیجه مطلوب ، سمپاشی باید بطور کامل باعث پوشاندن سطح بدن حشرات گردد.

روغن ولک
روغن ولک امولسیون شونده

ویژکیهای فیزیکی و شیمیایی ولک

امروزه با پیشرفت هایی که در صنعت پالایشگاهی از نظر تولید روغن های مرغوب تر و با کیفیت بالاتر بوجود آمده استفاده از روغن ها در کشاورزی وسعت بیشتری یافته و قابلیت استفاده از آنها در تابستان و محلول پاشی برگی بدون صدمه زدن به گیاهان را بوجود آورده است استفاده از روغن ها در فصل رشد قابلیت آنها را درکنترل آفاتی همچون کنه تار عنکبوتی، مگس سفید و بسیاری دیگر از آفات را در طیف وسیعتری فراهم نموده است.

روغن ها بعضی مواقع جهت جلوگیری از انتقال ویروس ها مورد استفاده قرار می گیرند. تعدادی از ویروس ها توسط شته های گیاهی منتقل می شوند و بعضی دیگر بوسیله انسان از گیاهی به گیاه دیگر انتقال می یابند .

روغن ها جهت جلوگیری از این انتقال ویروسی با از بین بردن شته ها کاربرد دارند.

قابلیت اختلاط ولک

ولک ۹۲ با اکثر حشره کش ها و قارچ کش های متداول قابل اختلاط می باشد کلیه مطالب لیبل را بدقت مطالعه کرده و احتیاطات و محدودیت های عنوان شده در لیبل را بدقت پیروی کنید این محصول نباید با کاپتان، folpet و هر گونه ترکیب گوگردی ترکیب و مخلوط شود. همچنین با حشره کشهایی مثل کارباریل یا دایمتوات نباید مخلوط گردد ضمنا از ترکیب با هر نوع محصول دیگری که در آن استفاده از روغن ها منع شده باشد اجتناب کنید. ولک ۹۲ با کودهای NPK که جهت محلول پاشی مورد استفاده قرار می گیرند، قابلیت اختلاط ندارد.

روغن ولک امولسیون شونده