اتیون® EC 47% پلیکم

نام عمومی: اتیون® پلیکم Ethion

کلاس: حشره کش Insecticide

گروه شیمیایی: فسفره آلی Organophosphate

ساختار شیمیایی:

Image result for Ethion

فرمولاسیون ثبت شده: ۴۷% امولسیون شونده ۴۷% EC

نام تجاری: اتیون ۴۷% امولسیون شونده فراورده‌های شیمیایی ایران (پلیکم)

کاربرد و توصیه:

نام محصول اسم آفت عکس آفت میزان مصرف

درختان ميوه سردسيري و مركبات

شپشك‌ها و سپردارها

نسبت ۱/۵ تا ۲ در هزار

نحوه مصرف: محلول پاشي به نسبت ۱/۵ تا ۲ در هزار بهمراه روغن براي سمپاشي درختان در حال استراحت در زمستان براي از بين بردن تخم حشرات و كنه‌ها و شپشك‌ها مصرف مي‌گردد. خاصيت گياه سوزي،‌ بجز در بعضي از انواع سيب ندارد.

کلاس خطر (WHO): خیلی خطرناک Ib

LD50 خوراکی برای موش صحرایی:۲۰۸ میلی گرم/کیلوگرم

IRAC: Ib

اتیون پلیکم با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می‌بایست بکار برده شود.

اتیون پلیکم به غیر از کشت‎های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی‌شود.