محصولات شرکت تولید فرآورده های شیمیایی ایران شامل شش دسته اصلی زیر می باشد

سم قارچ کش

قارچ کش ها

قارچ کش fungicide در اصطلاح به ترکیباتی اتلاق می گردد که سبب مرگ یا از بین رفتن پرگنه colony  قارچ  می شوند. مواد fungistatic ترکیباتی شبه قارچ کش می باشند که بدون از بین بردن قارچ سبب توقف رشد و یا مانع بیماریزایی آن می شوند. در برخی از موارد این ترکیبات سبب افزایش توان دفاعی گیاه در مقابل قارچ بیمارگر نیز شده اند.

حشره کش

علف کش ها

با ازدیاد جمعیت و کمی میزان عرضه غذا ، هر جریب از اراضی حاصلخیز باید مورد توجه خاص قرار گیرد و تلفات محصول توسط علفهای هرز قابل تحمل نخواهد بود. انقلاب مکانیکی روشهای کشاورزی را بطور کامل تغییر داد و اکنون انقلاب شیمیایی آن را به سوی قله‌های جدید کارایی به پیش می‌برد. بخش اصلی انقلاب شیمیایی استفاده از علف کشها جهت کنترل گیاهان نامطلوب است.

کنه کش ها

نماتدها به گروهی از جانوران پرسلولی و کرمی یا نخی شکل گفته می‌شود که دارای ساختمان غیر بندبند هستند و در یک یا دو انتها ممکن است باریکتر شده باشند. نماتدها از بی‌مهرگان هستند و در یک انتهای بدن سر و در انتهای دیگر دُم قرار دارد. نماتدها رشته ای یا کرمی شکل بوده ولی ماده برخی از آنها ممکن است متورم و باد کرده باشد. مانند نماتد ماده Meloidogyne  (گلابی شکل) و یا Heterodera  (لیمویی شکل) می‌باشد.

حشره کش ها

تاریخ استفاده از مواد شیمیائی معدنی به منظور کنترل حشرات احتمالاً به یونان و روم با ستان بر می گردد. Homer به ارزش آفت کش و سوزاندن گوگرد اشاره کرده و قبل از آن از کاربرد آرسنیک بعنوان آفت کش و به استفاده از جوش شیرین و روغن زیتون بریا محافظت از بذر اشاره کرده است مدت کوتاهی پس از آن نیکوتین بصورت عصاره تنباکو مورد استفاده قرار گرفت و همچنین تنباکو، گوگرد و آهک به طور همزمان برای مبارزه با حشرات و قارچها استفاده شده است.

روغن امولسیون شونده ولک

روغن ولک

یکی از راههای کنترل و کاهش خسارت آفاتی مانند شپشکها، شته ها، کنه ها، و تخمهای بعضی آفات و کنترل بعضی از بیماریهای درختان میوه  استفاده از روغن ولک می باشد.

خانواده محصولات زربار

کود زربار

کود مایع زربار ویژه محصولاتی از قبیل : صیفی جات، محصول جالیزی، شالیزارهای برنج ، مرکبات و کود کامل تقویتی برای گلها و گیاهان آپارتمانی و باغچه ای می باشد.